Pilotprojekter første ansøgningsrunde

11 pilotprojekter i 15 kommuner er udpeget i første ansøgningsrunde i Plan22+

De projekter, som er udpeget, lægger særligt vægt på temaer angående problematikker i det åbne land og bæredygtighedsværktøjer til udregning af en plans klimaaftryk. Projekterne omhandlende det åbne land beskæftiger sig blandt andet med landsskabsstrategier for landområder på tværs af kommunegrænser, arealstrategier der knytter sig til fremtidens arealanvendelse, udtagning af lavbundsjorde, skovrejsning, etablering af VE-anlæg etc.
Bæredygtighedsværktøjerne vedrører kommuneplaner, lokalplaner mv., og skal kunne anvendes i den daglige planlægning i dialogen med udviklere og som beslutningsparameter, når byråd og kommunalbestyrelser skal tage stilling til nye planer.

Læs mere om de enkelte projekter via links til højre.

Pilotprojekterne er valgt efter, at de på en gang bidrager med ny viden eller nye redskaber, der kan sætte fokus på den fysiske planlægnings rolle i den grønne omstilling og reduktion af CO2, og samtidigt at resultaterne kan inspirere eller direkte anvendes af andre kommuner. I udpegningen har der derfor også været fokus på at inddrage kommuner i hele landet, ligesom flere af pilotprojekterne skal udføres som samarbejder på tværs af kommuner.
Til projekterne, som vil løbe frem til udgangen af 2024, er der i alt bevilget 5 mio. kr., hvilket finansieres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania, som står bag Plan22+

Hold øje med næste ansøgningsrunde
Invitationen til næste ansøgningsrunde forventes udsendt i november med ansøgningsfrist sidst i februar. Derfor vil der i løbet af efteråret afholdes forskellige oplæg, som forhåbentligt kan give inspiration til nye spændende pilotprojekter fra landets kommuner.


Relevante dokumenter om første ansøgningsrunde
Pressemeddelelse 27. juni 2023
Plan22+: Støtte til at løfte klimahensyn i fysisk planlægning

Pressemeddelelse 8. marts 2023: Plan22+: 23 bud på at indfri klimamålsætninger

Ansøgnings-vejledning (pdf) 

Ansøgnings-skema (Word)

FAQ

Se Plan22+ Live Informationsmøde om første ansøgningsrunde

Hent PP-præsentation om pilotprojekter til Plan22+

Hent PP-præsentation om Fysisk planlægning i DK-2022 klimaplanerne

Se pressemeddelelsen, som partnerskabet bag Plan22+ har udsendt i forbindelse med første ansøgningsrunde.