Pilotprojekter

Foto: Andreas Hvidt

En væsentlig del af den viden, der skal skabes i Plan22+, vil være gennem pilotprojekter i kommunerne.

Med Plan22+ - pilotprojekter ønsker partnerskabet bag Plan22+ at styrke det faglige grundlag for at vurdere, prioritere og diskutere, hvordan klimahensyn kan indarbejdes i planstrategier, kommuneplaner, lokalplaner og andre plandokumenter.

Gennem 2-3 ansøgningsrunder kan interesserede kommuner blive frontløbere i indsatsen og medvirke til, at vi samlet bliver klogere på, hvordan den fysiske planlægning kan bidrage til at nå klimamålene.

I første ansøgningsrunde vil Plan22+ støtte en række pilotprojekter i kommuner, som ønsker at udvikle og/eller afprøve nye metoder og redskaber i planlægningen med henblik på at lade klimahensyn, særligt reduktion af drivhusgasser, indgå i den helhedsorienterede planlægning.

I denne ansøgningsrunde vil Plan22+ støtte proces og planlægning af ca. 10 innovative pilotprojekter. Der gives op til 0,5 mio. kr. pr. pilotprojekt, forudsat at støtten maksimalt udgør 50 % af projektsummen.

Se første ansøgningsrunde